fbpx

5thumbnailPerinteinen ja kliininen ravitsemustiede perustuu puhtaasti tutkimukseen ja yliopisto-opetukseen. Perinteisen ravitsemustieteen kohdalla katsotaan ruokailutottumuksia suhteessa virallisiin suosituksiin ja peilataan asiakkaan tarpeita hänen sen hetkiseen tilanteeseensa kliinisen ravitsemusterapian oppien mukaan. Tähän kuuluu muun muassa sairauksien ehkäisy ja hoito ruokavaliomuutoksilla.

Olen suorittanut maisteriopinnot ravitsemustieteestä Helsingin yliopistolla sivuaineenani liikuntalääketiede.

6thumbnailPsykologinen painonhallinta koostuu erilaisista psykologisista menetelmistä, joihin kuuluvat muun muassa ratkaisukeskeinen psykologia, kognitiiviset menetelmät, skeematerapia, NLP sekä erilaiset mielikuvaharjoitukset.

Koulutusta psykologiseen painonhallinnan ohjaukseen voi hankkia esimerkiksi Suomen käyttäytymistieteellisestä tutkimuslaitoksesta sekä Sydänliiton koulutuksista. Oma lukunsa ovat sitten psykologit ja psykiatrit, jotka erikoistuvat painonhallintaan yliopistolla.

Psykologisen painonhallinnan tavoite on muuttaa syömistottumuksia ja ruokaan suhtautumista sekä löytää perimmäiset syyt esimerkiksi lihomisen ja erilaisten syömishäiriöiden taustalla. Käyttämällä näitä menetelmiä saadaan pysyvämpiä tuloksia kun halutaan muuttaa syömistottumuksia.

Olen opiskellut psykologista painonhallintaa sekä Sydänliiton että Suomen käyttäytymistieteellisen tutkimuslaitoksen kursseilla. Lisäksi opiskelen NLP:tä Vantaan Aikuisopistolla.

Funktionaalinen lääketiede puolestaan on melko uusi suuntaus, jota vielä vähän vierastetaan. Sen tavoitteena on tutkimukseen pohjautuen tukea terveyttä ravinnolla, lisäravinteilla, rentoutusmentelmillä sekä elämänhallinnalla. Tällä hetkellä tämä koulukunta keskittyy kuitenkin eniten ravintopuoleen ja siitä löytyy eniten sovelluksia niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.

Funktionaalisen lääketieteen koulutusta saa esimerkiksi Suomessa Prohealth yrityksen kautta tai Salus-opiston kautta. Ulkomailla suurin vaikuttava tekijä on The institute for Functional Medicine, joka toimii Yhdysvalloista käsin.

Tämän suuntauksen merkittävin asia on selkeästi sen yksilöllisyys. Hoidoissa pyritään aina löytämään juuri yksilölle sopivimmat ravintoaineet ja -tavat, joilla voidaan nostaa yleistä terveydentilaa. Hoidoissa huomioidaan aina suoliston kunto, sairaudet, lääkitykset, allergiat, yliherkkyydet, unen ja stressin määrä sekä muut mahdolliset oireet.

Olen itse käynyt Prohealth yrityksen kursseilla vuodesta 2013 alkaen. Koulutus on paria moduulia ja tenttiä vaille valmis.

 

8thumbnailFirstbeat- hyvinvointianalyysi on Suomessa kehitetty menetelmä, jossa stressin ja palautumisen määrää seurataan sykkeen avulla. Mittaus on puhtaasti fysiologinen ja se perustuu sydämen sykkeeseen, sykevälivaihteluun ja niiden analyysiin sekä kehon toimintojen mallintamiseen. Mittaus tehdään kolmen vuorokauden aikana. Taustalla on yli 15 vuoden fysiologinen tutkimus muun muassa Jyväskylän yliopistolla Kilpa-ja Huippu-urheilun tutkimuskeskuksessa.

Firstbeat menetelmästä saatavan hyvinvointianalyysin avulla voidaan hallita stressiä, palautumaan paremmin ja liikkumaan oikein sekä havaita piilevä stressi. Menetelmää käyttävät lukuisat huippu-urheilijat ja – joukkueet yli 40:ssä maassa sekä monet yritykset parantaakseen työntekijöidensä palautumista stressistä. Lisäksi samaa teknologiaa on käytössä muun muassa sykemittareissa ja muissa kuluttajatuotteissa.

Olen käynyt käyttäjäkoulutuksen Firstbeat hyvinvointianalyysiin ja laite on käytössäni yhteistyökumppanini kanssa perustamani Virvotteen kautta asiakkaiden tarpeiden mukaan.

9thumbnailLiikunnan ohjauksessa käytän mielelläni toiminnallisia menetelmia, jotka vaikuttavat koko kehoon tai useampaan lihasryhmään kerrallaan. Kaytän paljon kahvakuulaa, jumppapalloja, kuminauhoja ja keppiä harjoituksissani. Salilla teemme harjoituksia salin varustetason mukaan. Tarkoitus on aina löytää kullekin asiakkaalle sopivat liikeradat ja tehdä ohjelmat, jotka tukevat terveyttä, mutta myös muokkaavat kehoa. Voimme myös korjata ryhtiä tarpeen vaatiessa.

Olen käynyt kuntosali- ja kahvakuulaohjaaja, personal trainer koulutukset. Lisäksi olen harrastanut Crossfittiä, akrobatiaa, Fitness-urheilua, uintia ja ratsastusta.

Treenin voimme tehdä kuntosalilla, jumppasalissa, omalla kotipihallasi,kotonasi, urheilukentällä tai muulla sopivalla paikalla. Voimme myös lähteä lenkkipolulle.

En siis ole riippuvainen mistään yksittäisestä kuntosalista tai paikasta vaan liikun paikasta toiseen asiakkaan toiveen mukaan. Sinun tarvitsee vain varmistaa, että saan tulla kuntosalillesi ohjaamaan. Toimin Lopen, Riihimäen, Hyvinkään, Keravan, Tuusulan ja Järvenpään alueella.

Lisäksi minulla on nyt kotonani oma PT-Studio eli ulkona oleva treenirata: Pirteeks Boot Camp

oma7.7.2015 007

 

Boot camp

   

Ei ole kerta kaikkiaan mitään rajoja sille, 

mitä tavalliset ihmiset voivat saada aikaan, 

kun he saavat mahdollisuuden tehdä parhaansa.

-Sam Walton